Chính sách đại lí

Giá sỉ thì chiết khấu bằng chiết khấu cao nhất của hãng dành cho đại lí tổng hợp.
‼️ Với hãng : điều kiện để làm đại lí tổng hợp là mua ít nhất 120tr tiền hàng (ít nhất từ 1000 bộ trở lên) cộng đầu tư mặt bằng 6 tháng, tổng đầu tư khoảng 270 tr trở lên.
Với mức đầu tư trên, đại lí tổng hợp nhận được mức chiết khấu lớn nhất là 40% trên giá gốc.
Đồng thời, đại lí không được phép bán cao hơn hoặc thấp hơn giá niêm yết.

‼️ Với Unifriend Shopee : cũng chiết khấu 20% trên giá bán lẻ chỉ với duy nhất 1 điều kiện là lấy từ 50 bộ trở lên.
Đồng thời, bạn có thể bán ở bất cứ mức giá nào bạn có thể bán được.

Lấy lại mật khẩu